Actline – Är Du mån om Din kropp och Ditt välbefinnande?

Värna Din kropp!

Hur Du kan vitalisera Din kropp och öka Ditt
välbefinnande på ett enkelt och prisvärt sätt!

Det var en gång en Nobelpristagare(1954) vid namn Linus Pauling, som i sin forskning avslöjade hemligheten med att ge kroppens alla celler vad de behövde.

Innan vi går djupare in på det, så har jag en fråga att ställa Dig!

Vilken typ av brist hos människan ger
snabbast en negativ inverkan på kroppen

Vi klarar oss upp till en vecka utan mat, och vi kan klara en eller ett par dagar utan vatten, men blir vi utan syre så klarar vi oss några minuter utan att det uppstår varaktiga skador!
Syre är alltså det ämne som är allra mest primärt för kroppens funktioner och välbefinnande!
Ett dåligt ventilerat rum leder till huvudvärk, som lindrigast…
Lungornas uppgift är att syresätta blodet, som i sin tur ska transportera runt blodet i hela kroppen och se till så att alla kroppsdelar, ner till minsta cell syresätts. Blodet har också som uppgift att ta med sig koldioxid ur kroppen, och se till så att vi andas ut det. Utöver det så har blodet andra transportuppgifter, inte minst för vår försvarsarmé, de vita blodkropparna.

För att allt det här ska fungera bra, så krävs det reparationsmaterial och löpande underhåll i form av vitaminer, aminosyror, mineraler, antioxidanter. Ju bättre materialförsörjningen är i kroppen, ju bättre funktion! Ju bättre funktion alla kroppens celler har, ju svårare blir det för virus, baciller, bakterier och oxidanter att bryta ner kroppens försvar – vår försvarsköld är stark och kan därmed mota det allra mesta mot att ta sig in i kroppen och orsaka skada och sjukdom.

Ju bättre syresättning av och näringstillförsel till kroppens alla celler, ju bättre mår vi!

Att vi drabbas av mjölksyra i musklerna, vid kraftig ansträngning, är väl knappast obekant för någon, utan det har vi nog alla drabbats av någon gång? Mjölksyra är ett resultat av syrebrist på cellnivå.

 

Nobelpristagarens forskningsresultat!

Forskaren Everett L. Storey tog dessa forskningsresultat som sin startpunkt, och det är här som historien om Cellfood börjar.
Cellfood är i grunden en lösning gjord av växtdelar från bästa tänkbara växtkällor. I denna bevaras potenta näringselement i fri form och levereras direkt till varenda cell i kroppen. Denna fantastiska lösning stöder och optimerar alla biokemiska aktiviteter i kroppen, och kompletterar vår diet med det som våra moderna odlingsmetoder och den moderna livsmedelsindustrin berövat oss.